onsdag 18. januar 2017

Katolsk grovbrød – våren 2017

Katolsk grovbrød – åndelig næring for sultne sjeler 
Mange føler et behov for dypere kunnskap om troen og ønsker å samtale om den. St. Olav menighet ønsker velkommen til oppbyggelige samvær for menighetens egne lemmer og enhver som måtte være sulten på åndelig føde eller nysgjerrig på katolsk tro og liv. Vi ønsker å servere grovbrød for sjelen, noe til liv og vekst.

Onsdag 1. februar
Biskop Bernt Eidsvig: Om helliggjørelse 

Onsdag 15. februar
Lege Vegard Bruun Wyller: På liv og død. Kristen i et sekulært samfunn 

Onsdag 1. mars
Sr. Anne Bente Hadland: Å utfylle Kristi lidelser 

Onsdag 15. mars
Legkarmelitt Anne Samuelsen: En liten skole i bønnens liv 

Onsdag 29. mars
Musiker Wolfgang Plagge: Det musikalske symbolspråket i den stille uke 

Samværene begynner kl 19.00
Dørene åpnes for enkel servering fra kl 18.30.
Det er mulig først å delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00
Adresse: Menighetssalen, Akersveien 5

søndag 7. februar 2016

GRUKK - 2017

Er du konvertitt
og ønsker å møte andre
som er nye i kirken?

Kontakt
grukk.info@gmail.com